SBO SONNEVANCK ROTTERDAM

Het schoolplein van SBO Sonnevanck aan de Zwartewaalstraat te Rotterdam heeft een opknapbeurt gehad.
De tegels zijn opnieuw aangebracht, er zijn nieuwe boombakken geplaatst, onder het duikelrek is nieuw
veiligheidsgras aangebracht en er is een nieuw voetbalveld van groen veiligheidsgras aangelegd.