ROTTERDAM – KDV NESSELANDE

Bij het KDV Kindcluster 2  in Nesselande is door ons de bestrating verzorgd incl. het plaatsen van een
zandbak en het aanbrengen van beplanting.