POORTUGAAL – RENOVATIE BREEBAARTLAAN

De gemeente Albrandswaard heeft opdracht gegeven renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de verhardingen in de Burgemeester Breebaartlaan, Irenestraat, Prins Bernhardstraat en de Molenweg.
Wij hebben in opdracht van Timmer-Verzijl de verhardingen uitgevoerd en zijn met de werkzaamheden gestart in november 2012 en deze zijn afgerond in april 2013.