NUMANSDORP – S.I.W.

Het Numansdorpse bedrijf S.I.W. Steigerwerken heeft zich gevestigd op het nieuwe bedrijventerrein in Numansdorp “De Proeftuin”.
Op een gedeelte van het terrein van SIW zijn de volgende werkzaamheden door ons uitgevoerd: grond ontgraven, wegendoek en repack aanbrengen, drainzand aanbrengen en daarop betonplaten.