Fotos 2012 werk 122

Oud-Beijerland Hazelaarstraat

In opdracht van de gemeente Oud-Beijerland is de oude bestrating verwijderd. Grondverbetering is toegepast en de nieuwe bestrating is machinaal aangebracht.

IMG_1611

Maasdam van Hogendorplaan

In opdracht van de gemeente Binnenmaas de gehele straat vernieuwd. Er is grondverbetering toegepast, de huisaansluitingen van het riool zijn vervangen en er is drainage aangelegd. Bij de grondverbetering is Tensar-doek aangebracht. Dit zorgt voor behoud van de structuur van de ondergrond.

IMG_1551

Puttershoek Laning

In opdracht van de gemeente Binnenmaas extra parkeergelegenheid aangebracht voor de sportschool en de kinderopvang.

IMG_1554

Puttershoek Nassaulaan

In opdracht van de gemeente Binnenmaas met behulp van de ECOprinter een 30 km wijk aangelegd. Er zijn verschillende opvallende wegmarkeringen aangebracht, de meest opvallende zijn de punaise en de 30 km markering in de rijbaan.

IMG_1004

Laad & los dok in Numansdorp

Ten behoeve van het laden en lossen van vrachtauto’s hebben we een laad & los dok aan mogen leggen op een industrieterrein in Numansdorp

SPIJKENISSE_RUWAARD_VAN_PUTTENZIEKENHUIS

SPIJKENISSE – RUWAARD VAN PUTTENZIEKENHUIS

De werkzaamheden bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden die wij hier uitgevoerd hebben: grond- en rioleringswerk, keerwanden plaatsen om vervolgens bestrating op de parkeerplaatsen aan te brengen.

BINNENMAAS_SPEELPLAATSEN

BINNENMAAS – SPEELPLAATSEN

Op diverse plaatsen in de Gemeente Binnenmaas worden de ondergronden op de speelplaatsen aangepast d.m.v. aanbrengen
rubbertegels.

PUTTERSHOEK_ARENTvanLIERSTRAAT

PUTTERSHOEK – ARENT van LIERSTRAAT

Het betreft het vervangen van ca. 5000 m2 oude bestrating door betonklinkerkeien heide decibel. Alle verhardingen worden machinaal aangebracht. De zandbaan wordt opnieuw geprofileerd en daarna wordt de onderbaan machinaal onder profiel afgewerkt voor het aanbrengen van de nieuwe verharding. De stoep naar de Rustenburghstraat wordt ook opnieuw bestraat, er worden langs het talud van de dijk hielbanden geplaatst ter versteviging van de rijbaan. De stoep wordt op dezelfde manier machinaal voorzien van nieuwe bestrating.

HEINENOORD_J.FKENNEDYSTRAAT

HEINENOORD – J.F. KENNEDYSTRAAT

We zijn voor Gemeente Binnenmaas begonnen met werkzaamheden in het kader van duurzaam veilig. Dit houdt in dat de 30km zone uitgebreid wordt over de gehele J.F. Kennedystraat. Door de snelheid te verlagen wordt de wijk veiliger voor de bewoners. De kruisingen in de zone worden aangepast en op twee kruisingen komen plateau’s met markeringen zwart/wit waardoor automobilisten extra attent gemaakt worden op de gewijzigde situatie’s.